203 18 DECEMBER 2015 Airan Kang 1st Asia Biennial/5th Guangzhou Triennial: Asia Time @ Guangdong Museum of Art